ŠTA JE NLP?

NLP je skraćenica za neurolingvističko programiranje i predstavlja jedan od najpoznatijih i najrasprostranjenijih modela za rad na ciljevima, unapređenje komunikacije i pokretanje lične promjene. NLP nas osnažuje i uči nas da bolje razumijemo način na koji naš mozak (neuro) procesira riječi koje koristimo (lingvističko) i kako to može uticati na našu prošlost, sadašnjost i budućnost (programiranje). Osim toga, NLP se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i prenošenjem uspješnih strategija sa jedne osobe na drugu ili iz jedne oblasti u drugu.

NLP je nastao u SAD sedamdesetih godina prošlog vijeka, kao rezultat dugog procesa modelovanja strategija, vještina i jezičkih obrazaca istaknutih psihoterapeuta toga doba – Virdžinije Satir (porodična i sistemska terapija), Miltona Eriksona (porodična i hipnoterapija), Frica Perlsa (geštalt terapija) i Gregorija Bejtsona (sistemska i porodična terapija). Osnivači NLP-a, Ričard Bandler i Džon Grinder, krenuli su od pretpostavke da izuzetni rezultati i uspjeh koje postižu ovi psihoterapeuti imaju određenu unutrašnju strukturu i postavili su sebi za cilj da prepoznaju i opišu tu strukturu. Rezultat njihovog rada je skup vještina, tehnika i uvjerenja, koji zajedno sa načinom na koji su došli do njih čini ono što danas zovemo neurolingvističko programiranje. Iako je nastanak NLP-a vezan za oblast psihoterapije, NLP je ubrzo našao svoju primjenu u poslovnoj sferi, sportu i drugim oblastima života.

Tags: