nlp Tag

  KAKO VAM METAMODEL MOŽE POMOĆI U KOMUNIKACIJI SA DJECOM   U svakodnevnoj komunikaciji svi se služimo generalizacijama, izvrćemo informacije koje nam dolaze iz spoljašnjeg svijeta ili ih brišemo. Pa ćemo tako često čuti: „Uvijek su svi protiv mene“ (generalizacija), „Sigurno neće doći na druženje zbog onog što sam rekao“ (izvrtanje), „Rekli su mi da je Marko puno bolji“ (brisanje). Ukoliko ovakve rečenice čujemo od djece (ovdje prvenstveno mislim na djecu školskog uzrasta), metamodel...

  NLP PRINCIPI ZA PODIZANJE DJEČJEG SAMOPOUZDANJA   NLP principi su osnovne pretpostavke na kojima je NLP nastao. Oni omogućavaju da se odnosite prema svijetu oko sebe bez osuđivanja, prihvatajući različitosti i sa mogućnošću da se stavite u poziciju sagovornika. Ne tvrdi se da su istiniti, već da NLP, kao metodologija za lični razvoj, daje rezultate ukoliko se pretpostave da su istiniti. Kada dublje razmišljamo o njima i primjenjujemo ih u svakodnevnom životu, mogu...

NLP je skraćenica za neurolingvističko programiranje i predstavlja jedan od najpoznatijih i najrasprostranjenijih modela za rad na ciljevima, unapređenje komunikacije i pokretanje lične promjene. NLP nas osnažuje i uči nas da bolje razumijemo način na koji naš mozak (neuro) procesira riječi koje koristimo (lingvističko) i kako to može uticati na našu prošlost, sadašnjost i budućnost (programiranje). Osim toga, NLP se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i prenošenjem uspješnih strategija sa jedne osobe...

Upoznaj samog sebe (grč. γνώθι σαυτόν), stajalo je uklesano na ulazu u delfsko proročište. Ova čuvena izreka pripisuje se raznim grčkim mudracima, kao što su Sokrat, Pitagora ili Tales. Potreba da spoznamo ko smo mi u stvari, još od antičkog doba ne prestaje da okupira ljudski um, a u savremeno doba, doba stvarnih i virtuelnih života, poseban je izazov odgovoriti na ovo pitanje. Upoznati sebe, iz perspektive NLP-a i coachinga, znači...

Često se u životu nađemo zaglavljeni u situacijama za koje mislimo da nemaju izlaza, ili ga bar mi ne vidimo. To mogu biti odnosi sa bliskim ljudima ili kolegama na poslu, koji ne funkcionišu onako kako bismo željeli, posao koji ne volimo ili za koji smo slabo plaćeni, partnerska veza u kojoj više nema ljubavi ili koja jednostavno više ne funkcioniše. Tada nerijetko svaljujemo krivicu na drugoga – roditelje, partnera,...