ZAŠTO JE VAŽNO DA UPOZNAMO SEBE?

Upoznaj samog sebe (grč. γνώθι σαυτόν), stajalo je uklesano na ulazu u delfsko proročište. Ova čuvena izreka pripisuje se raznim grčkim mudracima, kao što su Sokrat, Pitagora ili Tales. Potreba da spoznamo ko smo mi u stvari, još od antičkog doba ne prestaje da okupira ljudski um, a u savremeno doba, doba stvarnih i virtuelnih života, poseban je izazov odgovoriti na ovo pitanje.

Upoznati sebe, iz perspektive NLP-a i coachinga, znači prije svega otkriti koje su to osnovne vrijednosti i uvjerenja koja nas vode kroz život. Vrijednosti se stvaraju u dobi između 8. i 13. godine života i na njih utiču, prije svega, porodica, zatim prijatelji, škola, religija, geografski položaj i ekonomija zemlje u kojoj živimo itd. Ukoliko ne živimo u skladu sa svojim vrijednostima, to može biti uzrok velikog nezadovoljstva i neispunjenosti u životu. Često nam se desi da vrijednosti koje nameće naše okruženje (npr. brak, porodica, stabilnost) nisu u skladu sa onima koje nosimo duboko u sebi i zbog toga ne možemo da budemo srećni. Spoznati koje su naše osnovne vrijednosti, kako su poređane od najvažnije ka najmanje važnoj, i da li možda želimo da neka od njih zauzme bitnije mjesto u našem životu, važan je preduslov za srećniji i ispunjeniji život. Tek onda možemo biti sigurni u svoje izbore, bilo da su lične ili profesionalne prirode.

Takođe, naša uvjerenja, kao vodeći principi koji nam pružaju motivaciju i usmjerenje, snažno utiču na naše ponašanje. NLP ih dijeli na podržavajuća i nepodržavajuća, a ljudi vrlo često nisu svjesni koja su to uvjerenja koja ih koče u njihovom napretku. Često su u pitanju uvjerenja koja nosimo iz najranijeg djetinjstva i koja smatramo apsolutnom istinom. Međutim, ono u šta nepokolebljivo vjerujemo, a ne podržava nas i koči nas na putu napretka, mnogo puta predstavlja najveću prepreku koju treba da prevaziđemo da bismo živjeli srećnije i zadovoljnije.

Coaching, zahvaljujući širokoj lepezi NLP alata, omogućava svakome ko zaista želi promjenu i život dostojan svojih mogućnosti da spozna svoje najvažnije vrijednosti, otkrije nepodržavajuća uvjerenja i zamijeni ih podržavajućima i na taj način živi život u skladu sa svojim pravim „ja“.

Tags: